2020 November

Házsongárd, hol nagyjaink sírjai domborulnak…

Az elmúlt évszázad felgyorsította a kolozsvári Házsongárdi temető pusztulását, pusztítását. Az erdélyi műveltség létrehozóinak nyughelyei szórványba kerültek, akárcsak erdélyi magyarságunk. Ennek a folyamatnak ellenszegülve jött létre 1999-ben a Házsongárd Alapítvány. Fő célkitűzése síremlékek, emlékhelyek felújítása, restaurálása, mások folyamatos gondozása. E munkában segítséget kap az erdélyi magyar történelmi egyházaktól valamint a nagy múltú magyar tannyelvű iskoláktól is.

Síremlék felújítás előtt.
Síremlék felújítás után.
A jólvégzett munka örömével tudatjuk, hogy a Partiumi Egyetem Alapítvány részéről jött támogatás lehetővé tette egy újabb síremlék megmentését, újjászületését. Gyulai Pál író, költő, irodalomtudós szüleinek és testvérének eredeti urnás sírköve újabb dísze lett a Házsongárdi temetőnek. Köszönet érte!

2020 Augusztus

Kolozsvári Magyar Napok rendezvényei

Az idei év mindannyiunk számára nem várt meglepetést tartogatott: a ko- ronavírus-járvány gyökeresen megváltoztatta eddigi életünket és a korábban megszokott, magától értetődő mindennapjainkat. Mégis örvendünk, hogy idén is – bár számos szigorú korlátozás közepette – de közönségünk ismét részt vehetett a Kolozsvári Magyar Napok programjain. Mindez azonban nem jöhetett volna létre az Önök támogatása nélkül.

Engedje meg, hogy ezúton is köszönetet mondjunk a Partiumi Egyetem Alapítvány nagylelkű támogatásért, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy közös rendezvényünk megőrizhesse folytonosságát! E mostani, embert próbáló időkben kiemelten fontosnak tartjuk, hogy kulturális kezdeményezéseink, ha nem is a korábban megszokott formában, de tovább éljenek, s bebizonyíthassuk, hogy közösségünk tagjai mindent megtesznek azért, hogy a tizenegy évvel ezelőtt elkezdődött értékmentő és értékteremtő folyamat, amelyet a Kolozsvári Magyar Napok jelent, tovább éljen.

2017 szeptember 30

Nemzetközi kórusfesztivál

A Partiumi Keresztény Egyetem vegyeskara kiemelkedő sikerrel képviselte intézményünket a macedóniai Ohridban lezajlott nemzetközi kórusfesztiválon dr. Kovács Gábor karnagy vezetésével. A 26 énekkarból álló mezőnyben a kórus elnyerte a legmagasabb pontszámkategóriába eső produkcióért járó Aranydiplomát és ezen kívül még két különdíjban is részesült.

2017 április 12

Forrás 100 kiállítás

A Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Tanszéke a Debreceni Egyetem Filozófiai Intézetével és a Balmazújvárosi Veres Péter Kultúrális Központtal együtt Forrás 100 név alatt egy nemzetközi konferenciát és egy kiállítást szervezett. A kiállításon pontosan 100 munka szerepelt: plakátok, kiadványtervek, művészkönyvek, képversek és installációk.

2016. november 15.

Előadás

Dr. Granville Pillar a Nyíregyházi Főiskola oktatója tartott előadást 2016 október 24-28 között a Közgazdaságtudományi Kar III. éves hallgatóinak gazdasági angol témakörben. Az előadások során a hallgatók megismerkedhettek olyan gazdasági kifejezésekkel, fogalmakkal melyek ismerete elengedhetetlen a szakmában.

 

2016. június 21.

Szakmai kirándulás

2016. május utolsó hétvégéjén a Partiumi Keresztény Egyetem Képzőművészet Tanszéke szakmai kirándulást szervezett Budapestre és Szentendrére. A kirándulás programjának részét alkották a kiállításlátogatások, valamint budapesti nevezetességek meglátogatása.

 

2016 március 10.

Workshop

2016. február 26-27 között Somló Ágnes a Pázmány Péter Egyetem oktatója drámafordító workshopot tartott a Modern Nyelvek tanszék szervezésében. A program keretében a hallgatók betekintést kaptak a műfordítás elméleti alapjaiba és a második napon ki is próbálhatták a tanultakat. A hallgatók az elméleti képzés során megtanulták, hogy miben is különbözik a műfordító értelmezése mindattól, amit eddig tanultak.

 

2015. június 12.

A Partium Egyetem Alapítvány kuratóriumi ülése Budapesten 2015 május 8.-án

A kuratórium megtartotta az alapszabálya szerinti 2015. évi rendes ülését. A meghívott kurátorok és a Felügyelő Bizottság tagjai teljes számban megjelentek, a testület határozatképes volt. A Partiumi Keresztény Egyetem részéről Tolnay István igazgató tanácsi elnök vett részt megfigyelőként.

Tőkés József titkár ismertette a napirendi pontokat és beszámolt az alapítvány 2014. évi működéséről.
A Felügyelő Bizottság új elnöke Kun Csaba ezután előadta a jelentését. Ezután a 2014. évet értékelték a hozzászólók. A kérdésekre az alapítvány elnöke Kreutzer Dezső, Tőkés József titkár és Tőkés László a PK Egyetem elnöke és egyben kuratóriumi tagja válaszoltak. A 2014. év eredményei megfeleltek a célkitűzéseknek és az eddigi jótékony célú közhasznú tevékenységet az alapítvány minden területen sikeresen teljesítette. Tolnay István igazgató tanácsi elnök betekintést adott az egyetem működésébe és a tervbe vett fejlesztésekbe.
A közhasznú jelentést az alapítvány tagjai egyhangúlag elfogadták és a vezetőséget és a további bizalmat megszavazták. Tőkés József titkár ezek után a 2015. év elsö fél évéről számolt be. Az új jogszabályi feltételek előírják az alapító okirat módosítását. Az alapítvány új pályázatokra adja be a jelentkezését, hogy a sokrétű tevékenységének továbbra is eleget tudjon tenni, illetve azokat a cél érdekében ki tudja bővíteni.
Az alapítvány külön és nyomatékosan kinyilvánította köszönetét Gárdonyiné Brassai Klára alapítónak, aki konstruktív támogatásával továbbra is sikeresen részt vállal az alapítvány munkájában.

Az ülés befejezése után a résztvevők egy kötetlen estebédi asztaltársaságban folytattak baráti eszmecserét.

 
 

2017 szeptember 30

Nemzetközi kórusfesztivál

A Partiumi Keresztény Egyetem vegyeskara kiemelkedő sikerrel képviselte intézményünket a macedóniai Ohridban lezajlott nemzetközi kórusfesztiválon dr. Kovács Gábor karnagy vezetésével. A 26 énekkarból álló mezőnyben a kórus elnyerte a legmagasabb pontszámkategóriába eső produkcióért járó Aranydiplomát és ezen kívül még két különdíjban is részesült.