Folytatva az erdélyi magyar felsőoktatás évszázados hagyományát, belátva a romániai magyar nemzeti közösséggel szembeni felelősségét és kötelességét, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által 1990-ben alapított Sulyok István Református Főiskola oktató-kutató tevékenysége jogi kereteinek biztosítása, valamint a nagyváradi magyar nyelvű felsőoktatás fennmaradása és továbbfejlesztése érdekében, a Pro Universitate Partium Alapítvány 2000-ben létrehozza Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetemet, mint az 1959 utáni romániai magyar felsőoktatás első önálló intézményét.

A Sulyok István Református Főiskola anyagi és emberi erőforrásaira épülő egyetem célja a romániai magyar nyelvű oktatás rendszerének szerves részeként hozzájárulni a magyar felsőoktatás fejlesztéséhez, biztosítani nemzeti közösségünk számára a magasan képzett, nemzetközileg is versenyképes szakemberekkel való utánpótlást az anyanyelvű oktatás keretei között. Annak ellenére, hogy az RMDSZ is tagja volt a román kormánynak, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek és az alapítóknak mégis közel négyéves politikai küzdelmet kellett folytatniuk az akkreditációs törvény megszületéséért. E folyamatban az RMDSZ illetékes képviselői is részt vállaltak és magas szintű magyar parlamenti közbenjárás is segítette a törvény megszületését.

2008-ban a Román Parlament 185 igen, 15 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett elfogadta a Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációjáról szóló törvényt.

A Partiumi Keresztény Egyetem életéről, munkájáról további hasznos információkat (felvételi tájékoztató, induló szakok, az egyetemen folyó oktatási- és kutató tevékenységek, események) az egyetem internetoldaláról tudhat meg:

Partiumi Keresztény Egyetem

Close Menu