Tekintettel a magyar nyelvű oktatás- és iskolaügy helyzetére Magyarország határain kívül, 2006-ban Gárdonyiné Brassai Klára létrehozta a Partiumi Egyetem Alapítványt.

Az alapítvány fő célkitűzései: a magyar nyelvű oktatásügy támogatása Erdélyben, különös tekintettel a Partiumi Keresztény Egyetem működésére, továbbá Szent László városa Nagyvárad és a történelmi Partium kultúrális és egyházi rendezvényeinek támogatása. A jelzett célok érdekében az alapítvány - vallásfelekezeti hovatartozástól függetlenül - támogatja az arra érdemeseket.

A Partiumi Keresztény Egyetem az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás évszázados hagyományainak folytatója, a romániai magyarságnak az 1989-es változások után létrehozott első önálló, akkreditált egyeteme.

"A 2008-ban akkreditált Partiumi Keresztény Egyetem magáénak vallja és folytatja jogelődje, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által 1990-ben létrehozott Sulyok István Református Főiskola jó hagyományait, illetve felvállalja mindazokat a célokat, amelyeket az alapítók – az erdélyi-partiumi magyar nemzeti közösséggel szembeni felelősségüket és kötelességüket felismerve – a főiskola, majd pedig az egyetem indításakor megfogalmaztak. Mindezeknek megfelelően a Partiumi Keresztény Egyetem Chartája a tudatosan vállalt keresztény értékrendben és magyar szellemiségben, valamint a magyar felsőfokú oktatás évszázados hagyományaiban jelöli meg azt az alapot, amelyre felépíthető egy, a XXI. század követelményeinek megfelelő, modern és versenyképes egyetem."

Close Menu